PANEL I – Bałtyckie ssaki

Bałtyckie ssaki – przystosowania do życia w środowisku morskim, charakterystyka płetwonogich i waleni rodzimych dla Bałtyku i sporadycznie w nim się pojawiających. Zajęcia laboratoryjne z fizjologii ssaków morskich.  […]

PANEL II – Ryby Bałtyku

Ryby Bałtyku – porównanie cech środowiska wodnego i lądowego; przedstawienie charakterystycznych cech Morza Bałtyckiego; omówienie cech, zachowań i trybu życia przedstawicieli ichtiofauny bałtyckiej, w tym także rzadkich i obcych gatunków […]

PANEL III – Mieszkańcy Bałtyku

PANEL III Mieszkańcy Bałtyku – przedstawienie charakterystycznych cech Morza Bałtyckiego; omówienie cech, zachowań i trybu życia przedstawicieli organizmów bałtyckich (małży, skorupiaków, krążkopławów i ryb). Prezentacja eksponatów i plansz z organizmami […]

PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku

PANEL IV Ptaki wodne Bałtyku – przystosowania do lotu i życia w środowisku morskim, charakterystyka grup taksonomicznych. Zajęcia terenowe z ornitologiem i obserwacja ptaków w rejonie Cypla Helskiego. Cele zajęć: Ogólne […]

PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne

PANEL V Zagrożenia antropogeniczne – rodzaje i źródła zanieczyszczeń mórz i oceanów ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, podstawowe informacje nt. przyczyn i skutków eutrofizacji, ekologiczne problemy naszego morza, przyczyny degradacji siedlisk […]

PANEL VI – Zagrożenia antropogeniczne

PANEL V Zagrożenia antropogeniczne – rodzaje i źródła zanieczyszczeń mórz i oceanów ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, podstawowe informacje nt. przyczyn i skutków eutrofizacji, ekologiczne problemy naszego morza, przyczyny degradacji siedlisk […]